Coworking Norge – et nettverk

Nettverket Coworking Norge er et initiativ etablert på bakgrunn av dokumentert etterspørsel og forskning, støttet av Kreativt Norge, foreløpig som et utviklingsprosjekt fram til 2020. Prosjektet skal etablere, utvikle nettverket og gjøre det bærekraftig for drift etter prosjektperioden.

Vi definerer coworking som et fysisk sted med arbeidsplasser og aktivitet, som motiverer til deling, samarbeid og bevisst legger til rette for utvikling og vekst.

Målene er å:

  • Utvikle og spre kunnskap om etablering, drift og ledelse av coworkingsteder.
  • Utvikle arenaer for støtte og samarbeid for coworking drivere, - eiere og ledere.
  • Bidra til nettverk og samarbeid for medlemmene på tvers av coworkingsteder
  • Være et brohode for internasjonalt samarbeid, utvikling og forskning om coworking
  • Være kilde til kunnskap om behov og løsninger for småbedrifter, frilansere og oppstartsbedrifter.

Kontakt Coworking Norge, prosjektledelse utviklingsprosjektet
Sabine Larrieu-Hellestad, sabine@blenderco.no
Torhild Andersen, fabrikksjef@fabrikken.org